Skip to content

แอคเน่ เคลียร์ ออยล์ คอนโทรล

หน้าใสไร้มันอีกครั้ง ด้วยแอคเน่ เคลียร์ ออยล์ คอนโทรล ที่ผสานพลัง Mineral Clay, Salicylic Acid และ Witch Hazel Extract ที่บำรุงลึกสู้ชั้นผิว เพื่อจัดการความมันส่วนเกิน และแบคทีเรียที่เป็นต้นเหตุของสิวกว่า 99%