Skip to content

เพียว ไบรท์

ในทุกๆ วัน อนุภาคมลภาวะสะสมอยู่ในผิว พอนด์ส เพียว ไบรท์ ช่วยคืนความสะอาดให้แก่ผิวจากอนุภาคมลภาวะจากฝุ่น ควันและสิ่งสกปรก เพื่อผิวสะอาดสดชื่นและเปล่งประกายขึ้น