Skip to content
พอนด์สไวท์บิวตี้เซรั่มครีม ขาวแมทท์
|NEW|FAN FAVE|BEST FOR YOU|

ไวท์ บิวตี้

เซรั่มครีม - สูตรแมทท์

ใหม่ พอนด์สไวท์บิวตี้ เซรั่มครีมสูตรสีชมพู บำรุงผิวคุณให้กระจ่างใส ไกลจุด และดูขาวอมชมพู ด้วยวิตามิน B3 เข้มข้น และเซรั่มครีมเนื้อแมทท์คุมมัน 12 ชั่วโมง ขนาด 7.5 กรัม และ 50 กรัม

เรียนรู้เพิ่มเติม

ดูความคิดเห็นของผู้ใช้งานคนอื่นต่อผลิตภัณฑ์นี้