Skip to content

Thông Báo Pháp Lý

Việc bạn truy cập và sử dụng trang Unilever PLC/Unilever NV có nghĩa là bạn phải đồng ý với những điều kiện và điều khoản sau đây, cũng như tuân thủ luật pháp Việt Nam.

Bản quyền

Bản quyền thuộc© Unilever PLC/Unilever NV 1998-2011. Bản quyền đã được bảo hộ. Tất cả bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ dưới các định dạng văn bản, hình ảnh, âm thanh, phần mềm và các tài liệu khác tại trang này thuộc sở hữu của Unilever PLC/Unilever NV và các công ty con, hoặc bao hàm sự cho phép của chủ sở hữu liên quan. Nói đến các công ty trực thuộc hay công ty con có nghĩa là bao gồm tất cả mọi thành viên của tập đoàn Unilever.

Bạn được phép truy cập và tải dữ liệu trên trang này dưới dạng in, tải xuống ổ cứng và chia sẻ cho người khác. Tuy nhiên, bạn chỉ có thể sử dụng dữ liệu cho mục đích cá nhân, lấy thông tin và phi thương mại. Bạn không được phép dùng bất kì phần nào của trang này để bán hoặc phân phối nhằm thương mại hoá. Bạn cũng không được phép điều chỉnh, tự ý đăng tải hoặc lấy dữ liệu để dùng cho các trang web, dự án hoặc các nhà xuất bản khác, dù là định dạng điện tử hay bản cứng. Ngoài ra, bất cứ giấy phép hoặc quyền hạn nào khác cũng không được cho phép.

Bảo hộ thương mại

Tất cả các quyền bảo hộ thương mại trên trang này thuộc sở hữu và giấy phép sử dụng của Unilever PLC/Unilever NV và các công ty trực thuộc.

Cung cấp sản phẩm

Unilever PLC/Unilever NV không tự cung cấp bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ nào cho khách hàng. Việc tham chiếu bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ nào trên trang này không có nghĩa là sản phẩm và dịch vụ đó được bán hoặc cung cấp, và cũng không hàm ý rằng sản phẩm hay dịch vụ đó sẵn có ở mọi quốc gia. Ngoài ra, thông tin về tên, mô tả đặc tính của sản phẩm hoặc dịch vụ không nhất thiết đồng nhất với thông tin trên trang web này. Tư vấn cụ thể về vấn đề cung ứng và tính phù hợp liên quan đến bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ nào cũng đều cần phải thông qua công ty hoặc nhà phân phối sở tại của Unilever PLC/Unilever NV.

Cổ phần

Không thông tin nào trên trang này mang ý nghĩa kêu gọi đầu tư vào Unilever PLC/Unilever NV hay bất kỳ công ty con nào. Trị giá cổ phần và lợi nhuận có thể tăng hoặc giảm theo nội dung đăng tải, và nhà đầu tư có thể không được hoàn lại vốn đầu tư ban đầu. Kết quả trước đây không nhất thiết là thước đo cho hiệu quả sau này.

Nội dung trên web

Thông tin trên trang web này được cung cấp một cách trung thực nhưng chỉ phục vụ cho mục đích thông tin chung. Chúng tôi không đại diện hoặc bảo đảm về tính xác thực, đầy đủ của các thông tin trên đây, cũng như không chịu trách nhiệm cho kết quả của việc bạn sử dụng các nội dung trên trang web này dù với mục đích gì. Trị giá cổ phần và lợi nhuận có thể tăng hoặc giảm theo nội dung đăng tải, và nhà đầu tư có thể không được hoàn lại vốn đầu tư ban đầu. Kết quả trước đây không nhất thiết là thước đo cho hiệu quả sau này. Unilever PLC/Unilever NV, các công ty con và những cán bộ, nhân viên trực thuộc không phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại hay chi phí phát sinh từ việc truy cập, sử dụng trang web này hoặc các trang liên kết khác, kể cả không giới hạn tổn thất về lợi nhuận do hệ quả tình cờ hoặc gián tiếp.

Tất cả mọi nhận xét, gợi ý, hình ảnh, ý tưởng (bao gồm cả ý tưởng quảng cáo và sản phẩm), các thông tin hay tài liệu khác bạn đăng tải trên trang web này sẽ trở thành tài sản độc quyền của Unilever PLC/ Unilever NV, kể cả quyền sử dụng những nội dung này trong tương lai ngay cả khi những điều kiện và điều khoản này sau đó được điều chỉnh hay chấm dứt. Điều này có nghĩa là bạn thừa nhận không sở hữu và đồng ý cấp quyền không giới hạn để Unilever PLC/Unilever NV sử dụng nội dung bạn đã đăng tải (hoặc các tài liệu hay ý tưởng tương tự) trên bất kì phương tiện nào, trong hiện tại và tương lai mà không cần thông báo, bồi thường hay thực hiện nghĩa vụ với bạn hay ai khác. Đồng nghĩa với việc Unilever PLC/Unilever NV không có nghĩa vụ phải bảo mật những nội dung này.

Chúng tôi được quyền thay đổi, điều chỉnh nội dung trang web này nếuhấy phù hợp mà không cần thông báo.

Liên kết với các trang web khác

Khi truy cập trang, bạn có thể được dẫn đến liên kết với các trang web khác có nội dung liên quan. Điều này không có nghĩa là Unilever PLC/Unilever NV hay các công ty con có liên quan tới các trang web liên kết đó hoặc chủ sở hữu của chúng. Chúng tôi mong muốn bạn nên tự tìm hiểu các trang bạn quan tâm, Unilever PLC/Unilever NV hay, các công ty con và những cán bộ, nhân viên trực thuộc không phải chịu trách nhiệm về bất cứ thông tin nào trong các trang đó vì Unilever PLC/Unilever NV và các công ty con không kiểm soát và đại diện cho các nội dung ấy. Khi được dẫn vào trang khác, bạn có thể quay trở lại trang này bằng cách nhấn vào mũi tên "trở lại", hoặc nhập lại địa chỉ trang web của Unilever PLC/Unilever NV.

*Tập đoàn Unilever gồm các công ty dưới quyền sở hữu hoặc kiểm soát của một trong hai hoặc cả hai công ty Unilever PLC và Unilever NV - là các công ty trực tiếp hoặc gián tiếp nắm quyền biểu quyết đối với không dưới 50% vốn cổ phần đã phát hành, hoặc kiểm soát việc bổ nhiệm phần lớn ban quản trị.