Sáng mịn tức thì, trắng hồng dài lâu
Sáng mịn tức thì, trắng hồng dài lâu

.

 

 

 

SÁNG MỊN TỨC THÌ

Liệu có thể sáng hồng chỉ sau một cái chạm

Sáng mịn tức thì, trắng hồng dài lâu
Sáng mịn tức thì, trắng hồng dài lâu