Chia sẻ:

Sáng mịn tức thì, trắng hồng dài lâu
Sáng mịn tức thì, trắng hồng dài lâu
.

Sáng Mịn Tức Thì, Trắng Hồng Dài Lâu

Liệu có thể trắng hồng chỉ sau một cái chạm

 

Sáng mịn tức thì, trắng hồng dài lâu
Sáng mịn tức thì, trắng hồng dài lâu